Llwybr Stori Bae Caerdydd

Cyfoeth y Môr

Pan mae’r morglawdd yn cael ei adeiladu, mae draig fach y môr yn cael ei ddal yn y bae a methu mynd adref. A wnei di fynd ar antur gyda’r nos, llawn perygl, gan gwrdd â nifer o greaduriaid Cei’r Fôr-forwyn, i gael y ddraig fach adref yn ddiogel?