Hyfforddiant

iSay

Cyfres o adnoddau dysgu sy’n galluogi gwasanaethau i weithio gyda phobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau a’u gallu i lunio a gwerthuso gwasanaethau.

Fideos wedi’u hanimeiddio ‘Galluogi Hawliau Plant a Phobl Ifanc’ ar gael yma.

Fideos UNCRC Generig

Cyflwyno CCUHP

Safbwynt Cymru ar Hawliau Plant

Erthygl 12

Fideos sy’n benodol i’r Sector Addysg

Fideos sy’n benodol i’r Sector Gofal Cymdeithasol

Rhan Un

Rhan Dau

Rhan Un

Rhan Dau

Fideos sy’n benodol i’r Sector Gofal Plant

Fideos sy’n benodol i’r Sector yr Heddlu

Rhan Un

Rhan Dau

Rhan Un

Rhan Dau

Fideos sy’n benodol i’r Sector Cyfiawnder Ieuenctid

Fideos sy’n benodol i’r Sector Awdurdod Lleol

Rhan Un

Rhan Dau

Rhan Un

Rhan Dau

Fideos sy’n benodol i’r Sector Iechyd

Fideos sy’n benodol i’r Sector Chwaraeon

Rhan Un

Rhan Dau

Rhan Un

Rhan Dau