Hyfforddiant

Hyfforddiant

iSay

Cyfres o adnoddau dysgu sy’n galluogi gwasanaethau i weithio gyda phobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau a’u gallu i lunio a gwerthuso gwasanaethau.

Cyflwyniad i’r pecyn cymorth
Cyflwyniad i’r pecyn cymorth (1.4mb PDF)
Torri’r iâ
Torri’r iâ (4.6mb PDF)
Cyfle i gyfranogi
Cyfle i gyfranogi (6.6mb PDF)
Ymchwilwyr
Ymchwilwyr (2.8mb PDF)
Llunio gwasanaeth
Llunio gwasanaeth (4.4mb PDF)
Sicrwydd ansawdd
Sicrwydd ansawdd (7.8mb PDF)
Datblygu sgiliau
Datblygu sgiliau (949kb PDF)
Darllen pellach
Darllen pellach (1.4mb PDF)

C4LIFE

Wrth drafod gyda Phlant a Phobl Ifanc drwy arolwg ‘Gwneud Eich Marc’ nodwyd cwricwlwm am oes fel angen allweddol gan bobl ifanc yng Nghaerdydd. Y prif feysydd a nodwyd oedd iechyd a lles emosiynol, perthnasau cadarnhaol, lleihau ymddygiad sy’n cymryd risg a sgiliau i fod yn ddinasyddion annibynnol, actif.  Y bwriad yw ychwanegu gwerthu a gwella cysylltedd gwasanaethau sydd eisoes yn cael eu cynnig gan y cyngor a’r trydydd sector. Dull seiliedig ar hawliau yw hwn, sy’n ffurfio rhan fawr o ymrwymiad Caerdydd i fod yn Ddinas sy’n Dda i Blant.

Prif nod Cwricwlwm Am Oes (C4L) yw sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael yr hawl i fod

  • yn Hapus
  • yn Iach
  • yn Ddiogel
  • yn Cael eu Clywed
  • yn Cael eu Haddysgu
  • y Gorau y Gallan Nhw Fod.

Mae Cyngor Ieuenctid Caerdydd wedi cynnal arolwg i ganfod barn pobl ifanc am ba mor dda mae ABCh yn eu paratoi ar gyfer bywyd. Darllenwch yr adborth gan 1,500 o bobl (PDF).

Lawrlwythwch bosteri ar gyfer “Mae gen i hawl i gael fy nghlywed” (3mb PDF) fel y gallwch eu hargraffu i’w harddangos.

Gallwch hefyd lawrlwytho adnodd ar atal troseddau â chyllyll (2mb PDF) i helpu i gadw pobl ifanc yn ddiogel.

Fideos wedi’u hanimeiddio ‘Galluogi Hawliau Plant a Phobl Ifanc’ ar gael yma.

Fideos UNCRC Generig

Cyflwyno CCUHP

Safbwynt Cymru ar Hawliau Plant

Erthygl 12

Fideos sy’n benodol i’r Sector Addysg

Fideos sy’n benodol i’r Sector Gofal Cymdeithasol

Rhan Un

Rhan Dau

Rhan Un

Rhan Dau

Fideos sy’n benodol i’r Sector Gofal Plant

Fideos sy’n benodol i’r Sector yr Heddlu

Rhan Un

Rhan Dau

Rhan Un

Rhan Dau

Fideos sy’n benodol i’r Sector Cyfiawnder Ieuenctid

Fideos sy’n benodol i’r Sector Awdurdod Lleol

Rhan Un

Rhan Dau

Rhan Un

Rhan Dau

Fideos sy’n benodol i’r Sector Iechyd

Fideos sy’n benodol i’r Sector Chwaraeon

Rhan Un

Rhan Dau

Rhan Un

Rhan Dau