Adnoddau’r wasg

Fideo Hyrwyddo Caerdydd Sy’n Dda I Blant

Caerdydd yw dinas gyntaf UNICEF y DU sy’n dda i blant. Lle sy’n rhoi hawliau plant wrth galon popeth a wnawn. Edrychwch arno!

Mae Caerdydd yn darparu addysg i blant sy’n eu dysgu am eu hawliau ac yn eu grymuso i’w hawlio trwy wobr ysgolion parchu hawliau UNICEF.

Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod gan blant a phobl ifanc lais, mae’r fideo hwn yn dangos i chi rai ffyrdd rydyn ni’n ceisio gwneud i hynny ddigwydd.

Gwnaeth Caerdydd a’r Fro ymrwymiad i ymgorffori hawliau plant ar draws y bwrdd iechyd! Darganfyddwch fwy yma.

Y Comisiynydd Plant: Beth ddylai plentyn yng Nghymru ddisgwyl yn ei addysg?

Beth yw Hawliau Plant?
Ffilm fer yn dangos sut mae Llywodraeth Cymru yn ystyried hawliau plant wrth lunio polisïau.

Disgyblion Caerdydd yn siarad am bwysigrwydd Urddas Mislif.

Erioed wedi ystyried dinas pwy yw hon? Pwy sy’n gwneud y penderfyniadau yng Nghaerdydd a sut mae modd i chi gael llais?

Mae’r ffilm fer hon gan Gynyrchiadau Cyngor Ieuenctid Caerdydd yn ateb eich holl gwestiynau.

Ydych chi wedi gweld fideo y gallwn ei rhannu yma? Os felly rhowch wybod i ni.