Adnoddau’r wasg

Strategaeth Caerdydd Sy’n Dda i Blant

Arweinydd Cyngor Caerdydd Huw Thomas a’r aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau a Dirprwy Arweinydd, y Cynghorydd Sarah Merry yn siarad am lansiad Strategaeth Caerdydd sy’n Dda i Blant.

Beth yw Hawliau Plant?
Ffilm fer yn dangos sut mae Llywodraeth Cymru yn ystyried hawliau plant wrth lunio polisïau.

Menter Cyfeillgar i Fabanod UNICEF – yn y fideo yma, rydym yn edrych ar bwysigrwydd datblygu perthynas glòs, gariadus gyda babanod yn ystod eu diwrnodau ac wythnosau cynnar.

Ysgolion sy’n Parchu Hawliau – mae Unicef yn cydweithio ag ysgolion i greu mannau diogel ac ysbrydoledig i ddysgu, lle caiff plant eu parchu, eu talentau eu meithrin a lle maen nhw’n gallu ffynnu.

Y Comisiynydd Plant: Beth ddylai plentyn yng Nghymru ddisgwyl yn ei addysg?

Aelodau Bwrdd Cynghori Dinas sy’n Dda i Blant yn siarad am fod yn Dda i Blant yng Nghaerdydd.

Disgyblion Caerdydd yn siarad am bwysigrwydd Urddas Mislif.

Erioed wedi ystyried dinas pwy yw hon? Pwy sy’n gwneud y penderfyniadau yng Nghaerdydd a sut mae modd i chi gael llais?

Mae’r ffilm fer hon gan Gynyrchiadau Cyngor Ieuenctid Caerdydd yn ateb eich holl gwestiynau.

Ydych chi wedi gweld fideo y gallwn ei rhannu yma? Os felly rhowch wybod i ni.