Gwobrau Caerdydd Sy’n Dda i Blant 2022/2023

Mae’r Gwobrau Caerdydd sy’n Dda i Blant, yn dathlu ac yn cydnabod plant, pobl ifanc a sefydliadau sydd wedi hyrwyddo hawliau plant yn eu cymuned, eu bywyd bob dydd a’u gweithle. Dyma flwyddyn gyntaf y gwobrau, gyda’r enillwyr yn cael eu cyflwyno â’u gwobr yn ‘Rights Fest’ yn Hydref 27ain 2023 yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Bydd gan bob categori gwobrwyo feini prawf mynediad gwahanol. Efallai y byddwch yn nodi eich enwebiad ar gyfer categorïau lluosog ond gall yr enwebiad ennill uchafswm o un wobr. Mae ceisiadau yn cau ar 30 Medi. Terfyn oedran uchaf 21 oed

Categories

Cyflawnwr Ifanc y Flwydd

Mae’r wobr hon yn cydnabod ac yn dathlu pobl ifanc sydd wedi cael llwyddiannau personol yn ystod y 12 mis diwethaf. Gall hyn fod yn dwf personol, cyflawniadau bywyd, sgiliau cymdeithasol, ymrymuso, a chyflawniadau addysgol.

Cyflawnwr Ifanc Iau y Flwyddyn

Mae’r wobr hon yn cydnabod ac yn dathlu pobl ifanc sydd wedi cael llwyddiannau personol yn ystod y 12 mis diwethaf. Gall hyn fod yn dwf personol, cyflawniadau bywyd, sgiliau cymdeithasol, ymrymuso, a chyflawniadau addysgol.

Partner Cyfeillgar i Blant y Flwyddyn                

Rydym am gydnabod sefydliad sydd wedi ymgorffori gwerthoedd ac egwyddorion dull hawliau plant dros y 6-12 mis diwethaf. Byddan nhw wedi cofrestru ar gyfer addewid Caerdydd sy’n Dda i Blant, wedi cynnwys plant mewn rhai elfennau o wneud penderfyniadau o fewn eu sefydliad, ac wedi galluogi plant i hawlio eu hawliau, drwy’r gwaith maen nhw’n ei wneud. 

Pencampwr Cymuned y Flwyddyn                                              

Mae’r wobr Pencampwr Cymunedol yn cydnabod pobl ifanc sydd wedi gwneud gwahaniaeth i’w cymuned trwy eu gwaith gwirfoddol. Rydym yn chwilio am fodelau rôl positif i bobl ifanc eraill a’r rhai sy’n gweithio gydag aelodau o’r gymuned i wneud newid cadarnhaol. 

Pencampwr Cymunedol Iau’r Flwyddyn 

Mae’r wobr Pencampwr Cymunedol Iau yn cydnabod pobl ifanc sydd wedi gwneud gwahaniaeth i’w cymuned trwy eu gwaith gwirfoddol. Rydym yn chwilio am fodelau rôl positif i bobl ifanc eraill a’r rhai sy’n gweithio gydag aelodau o’r gymuned i wneud newid cadarnhaol. 

Prosiect Hawliau a Gweithredu Cymdeithasol y Flwyddyn. 

 Rydym yn chwilio am unigolyn neu grŵp o bobl ifanc sydd wedi mentro a rhoi eu hawliau ar waith. Mae’n rhaid i’r sawl sy’n cael eu henwebu ddangos sut maen nhw wedi cael effaith gadarnhaol ar eu cymuned leol neu ddinas ehangach Caerdydd.      

Gwobr y Celfyddydau, Diwylliant a Chyfryngau Digidol y Flwyddyn.                     

I gydnabod a dathlu grŵp neu unigolyn sy’n dangos ymrwymiad a gallu yn y celfyddydau creadigol, gan gynnwys cerddoriaeth, drama, llenyddiaeth, gwneud ffilmiau, celfyddydau gweledol neu unrhyw ddisgyblaeth greadigol arall. 

Cyflwynwch eich cofnod(au) gan ddefnyddio’r ffurflen isod. Gallwch enwebu eich sefydliad neu grŵp eich hun ar gyfer gwobrau, ond rhaid i unigolion gael eu henwebu gan eraill.