Beth sy’n digwydd, Caerdydd?

Gweld yr holl newyddion...

Mae pethau mawr yn digwydd yn ein hysgolion, ac nid yw’n ymwneud ag arholiadau neu chwaraeon yn unig – mae ein hysgolion yn parchu hawliau. Hyd yn hyn, mae 76% o ysgolion, sef tri allan o bob pedwar, wedi cymryd camau sylweddol tuag at UNICEF (GYPH) trwy gyflwyno cynllun gweithredu. Mae hynny’n golygu, p’un a ydynt wedi cyflawni statws Efydd (35%), Arian (25%), neu Aur (16%), maent wedi ymrwymo i weledigaeth a rennir: addysg sy’n dysgu am hawliau ac sy’n grymuso pobl ifanc i ddefnyddio eu hawliau’n effeithiol.

Dyma rywbeth i feddwl amdano: mae 85% o blant ysgolion cynradd a gynhelir gan Gyngor Caerdydd bellach mewn man lle mae ein hawliau’n bwysig iawn, yn rhan o’r sgwrs ddyddiol. Mae hynny’n enfawr!

Ond beth am ysgolion uwchradd? Ydyn, maen nhw’n fwy, ac efallai y bydd newid yn teimlo fel troi tancer yn hytrach na chwch cyflym. Fodd bynnag, mae’r newid yn digwydd. Mae Caerdydd yn paratoi i wneud yn siŵr bod addysg hawliau yr un mor gadarn yn ein hysgolion uwchradd, gan addasu’r gefnogaeth i fod yn gwbl addas.

Rydym hefyd yn addysgu gweithwyr y cyngor ac athrawon i fod yn aseswyr GYPH gan leihau costau, ei gwneud yn haws i ysgolion wneud cynnydd a helpu’r ddinas i symud ymlaen fel un.

Mae hyn yn ymwneud â phob un ohonom – sicrhau bod ein lleisiau’n cael eu clywed a’u parchu, a dysgu sut i ysbrydoli ein gilydd. Mae Caerdydd yn ein haddysgu am hawliau; ac mae hefyd yn gwneud yn siŵr ein bod ni’n barod i’w rhoi ar waith, yn hyderus. Felly gadewch i ni fod yn rhan o hyn, gadewch i ni siarad hawliau, gadewch i ni fyw hawliau, a gadewch i ni gefnogi ein ffrindiau i wneud yr un peth.

Ymlaen ymlaen, Gaerdydd!