Tag Archive: Ymgysylltu

Symposiwm

Ymunodd plant a phobl ifanc ag ystod eang o randdeiliaid sy'n oedolion yn Stadiwm Dinas Caerdydd i gymryd rhan yn Symposiwm Gwneud Caerdydd a’r Fro sy’n Dda i Blant.

Hydref 12, 2020

Fap Ymgysylltu â Disgyblion

Mae plant a phobl ifanc wedi bod yn rhannu eu barn ar yr heriau sy’n ein wynebu yn ystod y pandemig. 

Hydref 12, 2020

Digwyddiad Lluniau Sialc

Er bod y cloi wedi rhwystro llawer o ryngweithio a digwyddiadau yn y gymuned, llwyddodd Caerdydd sy’n Dda i Blant i gynnal gweithgaredd o hwyl yn tynnu lluniau sialc gyda phellter cymdeithasol ym mis Awst.

Hydref 12, 2020