Tag Archive: Adroddiadau

Adroddiad Blynyddol 2018/19

Mae’r adroddiad yn rhoi dadansoddiad o’n cynnydd tuag at y weledigaeth a’rnodau a amlinellir yn Strategaeth sy’n Dda i Blant Caerdydd, gan ganolbwyntioar y cynnydd y mae’r ddinas wedi’i wneud ers ei chyhoeddi yn 2018.

Gorffennaf 29, 2020