Lonydd Chwarae 

Bydd Caerdydd sy’n Dda i Blant a’r Porth Cymunedol yn gweithio gyda phreswylwyr lleol Grangetown i ail-ddychmygu un neu fwy o lonydd yn yr ardal. Prif amcan y prosiect yw creu mannau diogel sy’n fwy cyfeillgar i blant er mwyn i blant a theuluoedd  gael eu mwynhau ger eu cartrefi. 

Mae Cyngor Caerdydd wedi gwneud ymdrech nodedig yn ystod y blynyddoedd diwethaf i lanhau’r lonydd o amgylch y ddinas, ac mae Caerdydd Sy’n Dda i Blant yn teimlo mai dyma’r amser i fynd â hyn gam ymhellach. Mae cynghorwyr lleol hefyd yn awyddus i fwrw’r prosiect yn ei flaen, gyda fflachiau o liw a phlanhigion newydd ar hyd rhai o lonydd gatiau Grangetown. 

Bydd ymgynghori â phreswylwyr a phlant lleol yn dechrau yn ystod yr wythnosau nesaf.