Offer Digidol mewn Gofal

Mae canllaw ac app prototeip i gefnogi plant a phobl ifanc mewn gofal yn cael eu datblygu gan fyfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r prosiect yn cael ei gefnogi gan NYAS, Caerdydd sy’n Dda i Blant, a Gwasanaethau Plant Cyngor Caerdydd. Unwaith eto, mae adran gyfrifiadureg y brifysgol yn tynnu sylw at ei hyblygrwydd a’i harbenigedd wrth ymgymryd â phrosiectau uchelgeisiol gan bob math o wasanaethau’r Ddinas.   

Bydd myfyrwyr yn gweithio’n agos gyda phobl ifanc sydd â phrofiad o dderbyn gofal i greu canllaw ac app i’w cefnogi yn eu taith drwy ofal. Yn aml, mae llawer o weithwyr allweddol a chyfarfodydd allweddol yn ymwneud â phlant mewn gofal, a all fod yn heriol ac weithiau’n ddryslyd. Y nod wrth greu’r offer hyn yw helpu plant i ddeall eu taith yn well a rolau’r rhai sy’n rhan ohoni.  

Mae dau fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd wedi dechrau ymchwil ragarweiniol ar gyfer y prosiect, a bydd gweithdai a grwpiau ffocws yn dechrau yn ystod yr wythnosau nesaf.  

Mae’r canllaw a’r app prototeip sy’n deillio o hynny yn cael eu profi gyda grwpiau o bobl ifanc â phrofiad o dderbyn gofal, gyda diddordeb a datblygiad pellach gan y Gwasanaethau Plant a Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn ystod y flwyddyn.