Ysgolion

Mae ysgolion yn gwneud eu rhan i godi ymwybyddiaeth o ailgylchu ymhlith eu disgyblion a’u cymunedau.

Mae’r rhan fwyaf o ysgolion yng Nghaerdydd yn rhan o’r rhaglen Eco-Ysgolion fyd-eang, sy’n cael ei rhedeg gan Keep Wales Tidy a’i hariannu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ysgolion yng Nghymru. Darganfyddwch fwy yma: Eco-Sgolion | Keep Wales Tidy

Byddai’n wych pe bai ysgolion yn rhan o’r Rhwydwaith Diwastraff hwn trwy rannu eu hymwybyddiaeth ailgylchu ac sero gwastraff a’r gwaith y maent yn ei wneud yn yr ysgolion.

Lleoliadau Zero Waste Box™ TerraCycle®

Adnoddau

Dod yn Fuan

Hyrwyddo

Dod yn Fuan

Cefnogaeth

Os oes gennych ymholiad neu os oes angen unrhyw gefnogaeth arnoch i ddefnyddio neu ddod yn rhan o’r Rhwydwaith Diwastraff, cysylltwch â ni trwy lenwi’r ffurflen gyswllt isod.