Pencampwyr Diwastraff

Pwrpas y rhwydwaith hwn yw rhannu gwybodaeth a chefnogi ei gilydd i fynd i’r afael â gwastraff. Helpu Caerdydd i ddod yn ddinas sy’n iach ac yn wych i fyw ynddi i bawb.

Pwy bynnag ydych chi allan yna yn gwneud hyn yng Nghaerdydd, chi yw ein Chamions Dim Gwastraff, ac rydyn ni am glywed gennych chi!

Os oes gennych unrhyw straeon, atebion neu wybodaeth yr hoffech eu rhannu ar fynd i’r afael â gwastraff a gwneud dinas wyrddach, cysylltwch â ni trwy’r ffurflen gyswllt isod. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!