Gwobrau CDdB 2023

Gweld yr holl newyddion...

Gwobrau CDdB 2023

Eleni, fel rhan o’n Dathliad Gŵyl Hawliau, byddwn yn cynnal y seremoni Gwobrau Caerdydd sy’n Dda i Blant gyntaf! Bydd pobl ifanc yn cael eu cydnabod ledled y ddinas am eu twf personol, eu hymdrechion artistig, eu prosiectau gweithredu cymdeithasol a’u hymgysylltu â’r gymuned. Bydd hyn yn achlysur pwysig iawn i gydnabod cyflawniadau pobl ifanc a dathlu eu hawliau.