Tag Archive: Hawliau

Chwarae i gymryd rhan

Os oes un diwydiant sydd wedi tyfu yn ystod cyfyngiadau symud COVID, y diwydiant gemau fideo ydyw. Mae gwerthiannau, lawrlwythiadau... View Article

Rhagfyr 9, 2020

Awyr Agored Caerdydd

Pwrpas Awyr Agored Caerdydd yw defnyddio partneriaeth a chydweithredu i hyrwyddo’r amrywiaeth gyfoethog o ddigwyddiadau awyr agored, lleoedd a gweithgareddau... View Article

Tachwedd 18, 2020

Arolwg Coronafeirws a Fi

Cwblhaodd 3,706 o ddisgyblion 8-18 oed Caerdydd Arolwg Coronafeirws a Fi'r Comisiynydd Plant.

Hydref 12, 2020

Fap Ymgysylltu â Disgyblion

Mae plant a phobl ifanc wedi bod yn rhannu eu barn ar yr heriau sy’n ein wynebu yn ystod y pandemig. 

Hydref 12, 2020