Map Ffordd Ymgysylltu Disgyblion

Fel y nodir yn nod 2 o Strategaeth Caerdydd sy’n Dda i Blant, ‘mae llais, anghenion a blaenoriaethau pob plentyn a pherson ifanc yn cael eu clywed’.

Er mwyn cyflawni hyn yn ystod yr amser heriol presennol bydd Caerdydd yn rhoi pedwar cyfle clir i blant a phobl ifanc rannu eu barn a llywio penderfyniadau yn ystod pandemig Covid 19 a’r cyfnod adfer dilynol.

1. Arolwg y Comisiynydd Plant a Llywodraeth Cymru

Cwblhaodd 3,500 o ddisgyblion Caerdydd yr arolwg, bydd Caerdydd bellach yn defnyddio set ddata’r arolwg i gael gwybodaeth a llywio’r adferiad. Manylion i’w rhoi i ysgolion ym mis Gorffennaf i lunio cynlluniau a chefnogi disgyblion.

2. Gweminar Holi ac Ateb Disgyblion – Y Cyfarwyddwr Addysg a’r Aelod Cabinet dros Addysg

Yn ystod mis Mehefin, gwnaethom gynnal dau Weminarau Holi ac Ateb Disgyblion gyda’r Cyfarwyddwr ac Aelod Cabinet dros addysg. Roeddem am roi cyfle i blant fynychu a gofyn cwestiynau i arweinwyr dinas ynghylch ailgychwyn ysgolion. Mae recordiad o’r gweminarau ar gael isod.

3. Grŵp Gorchwyl Adfer Disgyblion

Bydd ein Grŵp Tasg Adfer Disgyblion yn galluogi disgyblion i rannu eu barn ar brofiad cyfredol addysg a rhoi sylwadau ar gynlluniau. Os ydych chi am ymuno yna anfonwch e-bost atom gan ddefnyddio’r daflen gyswllt isod!


    4. Her Haf Syniadau Caerdydd

    Her newydd i blant a phobl ifanc yng Nghaerdydd gynhyrchu syniadau i leihau effaith Covid 19 a chadw Caerdydd yn lle gwych i fyw, gweithio a chwarae.