Rhwydwaith SOLE Cymru

Mae Rhwydwaith SOLE Cymru bellach yn cael ei ehangu a’i ddatblygu gan y Tîm Cysylltiadau Ysgolion Rhyngwladol yng Nghyngor Caerdydd.

Cafodd Tîm Cysylltiadau Ysgolion Rhyngwladol Cyngor Caerdydd wybod am SOLE am y tro cyntaf trwy gydweithwyr Caerdydd sy’n Dda i Blant. Mae’r Tîm Cysylltiadau Ysgol Rhyngwladol yn addas iawn i gefnogi cydweithio ar-lein â phartneriaid rhyngwladol. Cyn gynted ag y clywsant am lwyddiant a buddion SOLE mewn addysg, buont yn gweithio gyda ni i ddechrau datblygu rhwydwaith SOLE Cymru.

Hyd yn hyn mae ysgolion wedi paru â’i gilydd i ymchwilio i Gwestiwn Mawr a rennir, ond eu nod nesaf yw sefydlu SOLE i holl ysgolion Cymru gymryd rhan ynddo ar yr un pryd yn gynnar yn 2022.

Ar ôl i’r SOLE Cymru gyfan gael ei gwblhau, bydd SOLE rhyngwladol yn cael ei ddatblygu. Bydd y Tîm Cysylltiadau Ysgolion Rhyngwladol yn cysylltu ysgolion yng Nghymru a’r Unol Daleithiau i gydweithio ar SOLE traws-Iwerydd, yn gyntaf yn anghydamserol ac yna’n gweithio tuag at SOLE cydamserol yn nhymor haf 2022!

Cymerwch Ran neu Dysgwch Fwy

Os ydych yn ysgol, yn ddisgybl neu’n sefydliad a hoffai gael rhagor o wybodaeth am SOLE neu os hoffech ddod yn rhan o’n rhwydwaith SOLE, llenwch y ffurflen gyswllt hon i gysylltu â ni:

Adnoddau SOLE

Mae amrywiaeth o adnoddau i redeg a datblygu SOLEs i’w gweld ar lwyfan Start SOLE. Os ydych yn athro neu’n addysgwr, byddwch yn gallu cofrestru ac yna cael gafael ar yr holl adnoddau sydd ar gael: