Amgylcheddau Dysgu Hunandrefnedig (SOLE)

Mae llawer o blant a phobl ifanc wedi ei chael hi’n anodd cymryd rhan mewn addysg yn ystod y pandemig, yn enwedig pan drodd yr addysgu’n rhithwir. Roedd y plant yn treulio oriau hir yn eistedd o flaen sgriniau am fwy nag 8 awr y dydd ac nid oeddent yn gallu gweld unrhyw ffrindiau nac aelodau o’r teulu. Roedd angen dulliau e-ddysgu arloesol a gafaelgar ar ysgolion i helpu i gefnogi ac ennyn diddordeb eu disgyblion yn eu haddysg. Dyma lle daeth SOLE (Amgylcheddau Dysgu Hunandrefnedig) i’r adwy. Cliciwch ar y dolenni isod i gael gwybod mwy am ein taith gydag SOLE.

Beth yw SOLE?

Peilot SOLE

Rhwydwaith SOLE