Rhwydwaith Diwastraff

Cyflwynodd Divya Joshi, myfyriwr Safon Uwch, syniad i Her Haf Syniadau’r Caerdydd (HHSC) 2020, a fydd yn helpu i lunio dyfodol ein dinas a’i gwneud yn lle gwell. 

Yn ystod pandemig Covid-19, mae hi wedi treulio amser yn arsylwi faint o wastraff a deunydd pacio rydyn ni’n eu taflu yn wythnosol, neu hyd yn oed bob dydd. Mae hi’n deall bod “llawer ohonom yn awyddus i fod yn fwy ecogyfeillgar, ond nid ydym yn gwybod ble i ddechrau na sut i wneud gwahaniaeth.” Mae gan Divya syniad sy’n rhoi ateb syml i hyn, codi ymwybyddiaeth o’r cyfleusterau sydd gennym o’n cwmpas a’r cynlluniau sydd eisoes wedi’u cynnig mewn llawer o gyfleusterau sy’n cael eu cynnal gan y Cyngor, megis llyfrgelloedd.”  

Mae wedi llunio cynllun i gynyddu ymwybyddiaeth o’r mannau gollwng TerraCycle ar draws y ddinas a’r ymwybyddiaeth o’r cyfleusterau ailgylchu amgen sydd ar gael. Mae Caerdydd sy’n Dda i Blant bellach yn gweithio’n agos gyda Divya i’w chefnogi i ddod â’i syniad yn fyw.  

Pencampwyr

Ysgolion

Defnyddwir