Hyrwyddwr Hawliau’r plentyn Cwis

Profwch eich gwybodaeth

Ydych chi’n hyrwyddwr hawliau plant? Profwch eich gwybodaeth am CCUHP gyda’n cwis hawliau plant.

Angen dysgu mwy? Ewch i’n gwefan i gael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddod yn hyrwyddwr.

Dechreuwch y cwis…

Beth mae CCUHP yn ei olygu?

Anghywir! Anghywir!

Mae'r CCUHP yn berthnasol i blant dan …. oed

Anghywir! Anghywir!

Mae CCUHP wedi'i lofnodi gan fwy o genhedloedd nag unrhyw ddogfen ryngwladol mewn hanes.

Anghywir! Anghywir!

Pa rai o’r gwledydd canlynol NAD ydynt wedi llofnodi CCUHP

Anghywir! Anghywir!

Pa rai o’r gwledydd canlynol a lofnododd y CCUHP yn fwyaf diweddar (2015)

Anghywir! Anghywir!

Faint o erthyglau y gellir eu gweld yn y CCUHP?

Anghywir! Anghywir!

Ym mha flwyddyn llofnododd y Deyrnas Unedig y CCUHP?

Anghywir! Anghywir!

Mae erthygl yn y CCUHP yn nodi y dylid gwrando ar blant yn enwedig ynghylch materion sy'n effeithio arnynt

Anghywir! Anghywir!

Adroddir bod tua 40% o blant a phobl ifanc yng Nghymru yn gwybod am CCUHP

Anghywir! Anghywir!

Llywodraeth Cymru oedd y cyntaf i gyflogi rhywun i sicrhau y glynir at hawliau plant a phobl ifanc

Anghywir! Anghywir!

Pa rai o'r canlynol sydd heb eu cynnwys yn CCUHP yn y DU?

Dewiswch 4 ateb cywir

Anghywir! Anghywir!

Dethlir Diwrnod Cyffredinol Plant yn flynyddol ar ba un o'r dyddiadau canlynol?

Anghywir! Anghywir!

Mae erthygl 7 CCUHP yn datgan bod gan bob plentyn yr hawl i ...?

Anghywir! Anghywir!

Diolch am wneud y cwis.