Hyrwyddwr Hawliau’r plentyn Cwis

Hyrwyddwr Hawliau’r plentyn Cwis

Profwch eich gwybodaeth

Ydych chi’n hyrwyddwr hawliau plant? Profwch eich gwybodaeth am CCUHP gyda’n cwis hawliau plant.

Angen dysgu mwy? Ewch i’n gwefan i gael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddod yn hyrwyddwr.

Dechreuwch y cwis…

Beth mae CCUHP yn ei olygu?

Anghywir! Anghywir!

Mae'r CCUHP yn berthnasol i blant dan …. oed

Anghywir! Anghywir!

Mae CCUHP wedi'i lofnodi gan fwy o genhedloedd nag unrhyw ddogfen ryngwladol mewn hanes.

Anghywir! Anghywir!

Pa rai o’r gwledydd canlynol NAD ydynt wedi llofnodi CCUHP

Anghywir! Anghywir!

Pa rai o’r gwledydd canlynol a lofnododd y CCUHP yn fwyaf diweddar (2015)

Anghywir! Anghywir!

Faint o erthyglau y gellir eu gweld yn y CCUHP?

Anghywir! Anghywir!

Ym mha flwyddyn llofnododd y Deyrnas Unedig y CCUHP?

Anghywir! Anghywir!

Mae erthygl yn y CCUHP yn nodi y dylid gwrando ar blant yn enwedig ynghylch materion sy'n effeithio arnynt

Anghywir! Anghywir!

Adroddir bod tua 40% o blant a phobl ifanc yng Nghymru yn gwybod am CCUHP

Anghywir! Anghywir!

Llywodraeth Cymru oedd y cyntaf i gyflogi rhywun i sicrhau y glynir at hawliau plant a phobl ifanc

Anghywir! Anghywir!

Pa rai o'r canlynol sydd heb eu cynnwys yn CCUHP yn y DU?

Dewiswch 4 ateb cywir

Anghywir! Anghywir!

Dethlir Diwrnod Cyffredinol Plant yn flynyddol ar ba un o'r dyddiadau canlynol?

Anghywir! Anghywir!

Mae erthygl 7 CCUHP yn datgan bod gan bob plentyn yr hawl i ...?

Anghywir! Anghywir!

Diolch am wneud y cwis.