Diwrnod Plant y Byd

Her Arlunio Lleisiau’r Ieuenctid 

Yn galw holl blant a phobl ifanc Caerdydd!

Mae’n Ddiwrnod Plant y Byd ar 20 Tachwedd 2020 Hoffai Caerdydd sy’n Dda i Blant i gynifer â phosibl o blant gymryd rhan mewn gweithgaredd syml eleni:

Tynnwch lun o’r byd rydych am ei adeiladu ar ôl COVID-19

Byddem wrth ein bodd yn gweld disgyblion yn defnyddio’u dychymyg i ailddychmygu’r byd. Dyma rai syniadau a allai helpu:

  • Byd gwyrddach a mwy cynaliadwy
  • Dyfodol lles ac iechyd meddwl
  • Dyfodol addysg a gwaith
  • Dyfodol heb wahaniaethu
  • Hawliau plant sy’n bwysig i chi

Tynnwch lun o’ch gweithiau celf, neu gallech hyd yn oed eu creu’n ddigidol. Dangoswch nhw ar eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, ein tagio, ac ychwanegu’r hashnodau canlynol:

#CaerdyddSynDdaIBlant #DiwrnodPlantYByd #LleisiaurIeuenctid

Gallwch hefyd eu hanfon i childfriendlycardiff@caerdydd.gov.uk

Bydd Caerdydd sy’n Dda i Blant yn dangos y darnau i gyd yn y cyfnod cyn Diwrnod Plant y Byd ar 20 Tachwedd.

Nodyn i Addysgwyr

Er mwyn dathlu diwrnod plant y byd a chefnogi’r prosiect darlunio hwn, bydd y Tîm Caerdydd sy’n Dda i Blant yn darparu bocs o sialciau am ddim i ysgolion cynradd sy’n cymryd rhan yn y rhaglen RRSA cyn dydd Mawrth 17 Tachwedd. Rydym yn gofyn i chi annog cynifer â phosibl o blant i gymryd rhan yn y gweithgaredd hwn. Isod ceir rhai dolenni i gemau darlunio sialc a gweithgareddau a allai fod yn ddefnyddiol i chi. Rhannwch y canlyniadau gan ddefnyddio’r hashnodau canlynol:

#caerdyddsynddaiblant #Lleisiaurleuenctid #diwrnodPlantYByd 

cysylltiadau: 

coffeecupsandcrayons.com/number-line-run-math-game/

lifeasmama.com/10-sidewalk-chalk-ideas-thatll-keep-kids-enterained-for-hours/

buggyandbuddy.com/abc-sidewalk-chalk-game/

simpleplayideas.com/play-corners/ 

craftymorning.com/clever-ways-play-hop-scotch/

teachstarter.com/gb/blog/20-amazing-sidewalk-chalk-ideas-for-learning-and-fun-2/

apolloafterschool.com/12-fun-and-unique-sidewalk-chalk-activities/

activeforlife.com/8-active-chalk-games/ 

Giveaway Diwrnod Plant y Byd

I ddathlu Diwrnod Plant y Byd ar 20 Tachwedd mae gennym 10 copi o’r llyfr ‘Children Who Changed the World’ i’w rhoi fel gwobr. Mae’n esiampl ysbrydoledig ac anhygoel o bŵer hawliau plant!

I gymryd rhan: 1. Hoffwch un o’n postiadau cystadleuaeth ar un o’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol Twitter/Instagram/Facebook

2. Dilynwch y cyfrif hwnnw 3. Rhannwch y postiad hwn i’ch stori

Y dyddiad cau i gymryd rhan yw 23.59pm ar 19 Tachwedd.

Bydd y 10 enillydd yn cael eu cyhoeddi ar Ddiwrnod Plant y Byd 2020!