Bwrdd Ymgynghorol Plant a Phobl Ifanc

Beth yw’r Bwrdd Ymgynghori Plant?

Mae’n grwp o blant 8-18 oed o ledled Caerdydd. Maen nhw’n cwrdd dim llai nag unwaith y tymor. Mae nhw’n gweithio gydag oedolion i helpu plant i hawlio eu hawliau a gweithio i wneud Caerdydd yn Ddinas sy’n Y styrlon o Blant.

Sut byddwch chi’n manteisio?

 • Siarad ar ran plant Caerdydd.
 • Cyfrannwch at ddatblygu Caerdydd sy’n Dda i Blant.
 • Lleisio eich barn.
 • Datblygu sgiliau newydd.
 • Cwrdd a ffrindiau newydd.

Sut mae cymryd rhan?

Os byddai diddordeb gennych mewn gwneud cais i fad yn aelod o’r Bwrdd Ymgynghori Plant llenwch y ffurflen datganiad o ddiddordeb.

  *Gofynnol

  Photo of a youth meeting taking place
  Photo of some youth members at the childrens conference