Bwrdd Ymgynghorol Plant a Phobl Ifanc

Beth yw’r Bwrdd Ymgynghori Plant?

Mae’n grwp o blant 8-18 oed o ledled Caerdydd. Maen nhw’n cwrdd dim llai nag unwaith y tymor. Mae nhw’n gweithio gydag oedolion i helpu plant i hawlio eu hawliau a gweithio i wneud Caerdydd yn Ddinas sy’n Y styrlon o Blant.

Sut byddwch chi’n manteisio?

  • Siarad ar ran plant Caerdydd.
  • Cyfrannwch at ddatblygu Caerdydd sy’n Dda i Blant.
  • Lleisio eich barn.
  • Datblygu sgiliau newydd.
  • Cwrdd a ffrindiau newydd.

Cadeirydd ac Is-gadeirydd

Bob blwyddyn gall aelodau sefyll etholiad i fod yn Gadeirydd neu Is-Gadeirydd y Bwrdd Cynghori

2022/23

Cadeirydd – Shifa

Is-Gadeirydd – Arthur

2021/22

Cadeirydd – Shivam

Is-Gadeirydd – Kyle

Sut mae cymryd rhan?

Os byddai diddordeb gennych mewn gwneud cais i fad yn aelod o’r Bwrdd Ymgynghori Plant llenwch y ffurflen datganiad o ddiddordeb.

    *Gofynnol