Gwnaeth Diviya Wahaniaeth.

Gweld yr holl newyddion...

“Mae ennill Her Syniadau’r Haf 2020 wedi fy ngalluogi i ddod â’m syniad yn fyw, ac o ganlyniad mae wedi bod o fudd i mi, a Chaerdydd mewn sawl ffordd.

Yn wreiddiol, cynigiais y syniad ‘codi ymwybyddiaeth o’r cyfleuster i ailgylchu eitemau na ellir eu hailgylchu/anodd eu hailgylchu fel arfer mewn ardaloedd o amgylch Caerdydd’ gan ddefnyddio’r cwmni TerraCycle. Dewiswyd hwn wedyn gan dîm Caerdydd sy’n Dda i Blant, sydd wedi fy helpu i lunio a datblygu fy mhrosiect. Rhoesant bopeth yr oedd ei angen arnaf i wneud fy mhrosiect yn llwyddiant, drwy gyfarfodydd gyda’r tîm, a hefyd gyda chysylltiadau eraill a oedd yn gallu cynorthwyo’r prosiect, yn ogystal â chyfle i hyrwyddo fy syniad yn yr Ŵyl Haf. Roedd y rhain, ynghyd â chefnogaeth gyson y tîm, yn elfennau allweddol yn llwyddiant y prosiect. Oherwydd hyn, mae gennym bellach lawer o Flychau Dim Gwastraff TerraCycle wedi’u gosod o amgylch ardaloedd yng Nghaerdydd.

Mae’r profiad hwn wedi ehangu fy sgiliau ac wedi fy ngalluogi i wneud gwahaniaeth, a dyna pam y byddwn yn annog pobl ifanc eraill i wneud cais gyda syniadau eu hunain.”

– Divya Joshi, Enillydd Her Haf Syniadau Caerdydd 2020

Ei syniad: https://www.childfriendlycardiff.co.uk/cy/prosiectau/diwastraff/