Artistiaid Ifanc O Gaerdydd yn Dweud Bod Gemau Cyfrifiadurol yn Gwella Iechyd Meddwl

Gweld yr holl newyddion...

Mae 21 o artistiaid ifanc o Gaerdydd i gyd wedi dweud bod Gemau Cyfrifiadurol wedi gwella eu hiechyd meddwl. Yn y prosiect Paid Byth ag Ildio a ariannwyd gan Gyngor Caerdydd a Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd, creodd 21 o artistiaid 11-24 oed o Gaerdydd ddarn o waith celf am effeithiau gemau cyfrifiadurol ar eu hiechyd meddwl.

Mae effeithiau gemau cyfrifiadurol ar blant a phobl ifanc wedi bod yn bwnc eithaf dadleuol dros y blynyddoedd. Fodd bynnag, yn dilyn y comisiwn hwn, roedd yr holl bobl ifanc yn gadarnhaol iawn am effeithiau gemau cyfrifiadurol ar eu hiechyd meddwl a’u lles emosiynol.

I lawer o artistiaid, mae chwarae gemau cyfrifiadurol yn allweddol o ran gwneud ffrindiau newydd a chynnal cysylltiad â ffrindiau presennol. Dywedodd rhai pobl ifanc ei bod yn hanfodol wrth gymdeithasu yn ystod y pandemig drwy’r gwahanol gyfnodau clo. Roedd eraill yn rhannu sut y datblygodd gemau cyfrifiadurol eu sgiliau cymdeithasol, magu hyder, a meithrin creadigrwydd. Mae gemau cyfrifiadurol hefyd wedi cynnig lle diogel i archwilio hunaniaeth, yn ogystal â bod yn lle i ddianc rhag realiti.

I arddangos yr artistiaid anhygoel a’u celf, mae’r ymgyrch Paid Byth ag Ildio  yn cynnwys blogiau yn llawn o wybodaeth am yr artistiaid, eu celf a’r ysbrydoliaeth y tu ôl i’w campweithiau.

Cynhaliodd Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd hefyd ddigwyddiad arddangos y daeth yr holl artistiaid a’u ffrindiau a theulu iddo. Roedd hefyd yn gyfle i hyrwyddo gwasanaethau cymorth iechyd meddwl i bobl ifanc. Bydd y gwaith celf nawr yn cael ei arddangos am fis yn Good Game Café ar Stryd Tudor, sydd ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn.

Darllenwch fwy am brosiect Paid Byth ag Ildio gan gynnwys blogiau’r artistiaid ifanc yma:  Never Give In project including the young artists’ blogs here!