Mae’r Rhwydwaith Diwastraff Caerdydd wedi dechrau’n wych!

Gweld yr holl newyddion...
Ely and Caerau HwbZero Waste Box

Mae’r Rhwydwaith Diwastraff a ddyluniwyd ac a ddatblygwyd gan berson ifanc o’r enw Divya, mewn cydweithrediad â’n Tîm CSDiB, wedi cael dechrau gwych 🌱

Mae chwe Zero Waste Boxes TerraCycle newydd wedi’u gosod o amgylch y ddinas i’r cyhoedd gael defnyddio! 🌍

Roedd Hwb Trelái a Chaerau wedi bod yn llwyddiannus yn llenwi eu blwch cyntaf ac maent bellach wedi cael un newydd i chi ei ddefnyddio 📦

Ddarganfod mwy a weld ble mae’r mannau gollwng eraill: https://www.childfriendlycardiff.co.uk/cy/prosiectau/diwastraff/ 👈