Aelodau BYPPI yn Dod Ynghyd i Ddysgu, Gydweithio a Rhannu Syniadau!

Gweld yr holl newyddion...
CYPAB Workshop Images

Daeth ein Bwrdd Ymgynghorol Plant a Phobl Ifanc (BYPPI) i gilydd ddiwedd 2021, ar ôl cyfarfod ar-lein ers dechrau’r pandemig.

Roedd yn wych i gallu bod mewn person ar gyfer gweithdy a ddatblygwyd i ymgysylltu â nhw a’u haddysgu ar waith Caerdydd sy’n Dda i Blant. Yn ogystal â gadael i gymryd yr awenau wrth drafod a datblygu syniadau ar yr prosiectau yr hoffent weithio arno a sut maent yn gweithio fel Bwrdd Ymgynghorol.

Daeth syniadau gwych allan o’r sesiwn, a byddwn yn cefnogi’r aelodau i’w datblygu’n realiti! Mae’n anhygoel y pethau maen nhw’n dod lan efo!

Mae’n bwysig gweithio’n ystyrlon gyda phlant a phobl ifanc a’u cynnwys mewn materion sy’n ymwneud â nhw. Mae angen clywed eu lleisiau a gweithredu arnynt hefyd, nid oedolion yn unig.

Os hoffech ddod yn aelod o’r Bwrdd Ymgynghorol Plant a Phobl Ifanc neu os hoffech gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy ddilyn y ddolen hon: Bwrdd Ymgynghorol Plant a Phobl Ifanc : Child Friendly Cardiff