Siarter Hawliau Heddlu De Cymru

Gweld yr holl newyddion...
South Wales Police Rights Charter

Mae Heddlu De Cymru wedi gweithio gyda Swyddfa’r Comisiynwyr Plant i ddatblygu siarter ar sail hawliau plant yn nodi hawliau plant a phobl ifanc.

Wrth ochr â’r gwaith hwn mae cyfres o Fforymau Ieuenctid Heddlu De Cymru wedi’u sefydlu ac mae hyfforddiant UNICEF yn cael ei gynllunio i gefnogi’r gwaith pwysig hwn.