Lonydd Chwarae – Newyddion diweddaraf 

Gweld yr holl newyddion...

Mae’r cynllun peilot lonydd chwarae mwy diogel yn mynd rhagddo’n raddol ar draws Grangetown. Cynhaliwyd sawl ymgynghoriad ysgol gynradd a chymunedol, dan arweiniad y myfyriwr PhD Hester Buck o Brifysgol Caerdydd.  

O ganlyniad i’r ymgynghoriadau, dewiswyd themâu a syniadau allweddol i’w symud ymlaen i gam dylunio pob lôn beilot, gan gynnwys blychau adar, gemau llawr, meinciau plygu, a gerddi fertigol. 

Mae’r pwyllgor goruchwylio bellach yn ymgysylltu ag artistiaid a gwneuthurwyr lleol i ddod â’r dyluniadau’n fyw, gyda’r bwriad o weithredu’r syniadau erbyn diwedd mis Hydref 2021.  

Ers dechrau’r prosiect lonydd mwy diogel a gwyrddach, mae grwpiau preswyl eraill wedi cymryd diddordeb brwd ac wedi defnyddio digon o flaengaredd i wneud rhai newidiadau i lonydd ar draws y Ddinas. Mae grantiau bach wedi’u dyrannu o’r prosiect peilot craidd i fuddsoddi mewn prosiectau grŵp llai yn yr ardal. Mwy o ddiweddariadau i ddilyn.