Ysgolion sy’n Paarchu Hawliau- Haf 2021

Gweld yr holl newyddion...

Rydym wedi bod yn gweithio gydag UNICEF i gyflwyno’r Wobr Ysgolion sy’n Parchu Hawliau ledled y ddinas. Y nod yw creu lleoedd diogel ac ysbrydoledig i ddysgu, lle mae plant yn cael eu parchu, eu doniau’n cael eu meithrin, ac maen nhw’n gallu ffynnu. Mae Cyngor Caerdydd yn sybsideiddio cofrestru ac yn darparu hyfforddiant am ddim i ysgolion!

Hyd yn hyn:  

  • Mae 45 o ysgolion yn “ymrwymwyd o hawliau” ar ôl cyflawni BRONZE 
  • Mae 18 ysgol yn “ymwybodol o hawliau” ar ôl cyflawni ARIAN  
  • Mae 5 ysgol yn “parchu hawliau” ar ôl cyflawni AUR 

Darganfyddwch fwy trwy sganio’r cod QR isod neu ewch i’n gwefan yn www.unicef.org.uk/rights-respecting-schools/  

Rydyn ni wedi gwneud map er mwyn i chi weld lle mae’r ysgolion hyn wedi’u lleoli ledled y ddinas – cliciwch yma i’w weld!

Siaradwch â’ch athrawon os ydych chi’n credu y dylai’ch ysgol ymuno.