Bwrdd Ymgynghorol Plant a Phobl Ifanc yn Gwirfoddoli yn Ystod Gwên o Haf

Gweld yr holl newyddion...
Llun o aelodau'r Bwrdd Ymgynghorol Plant a Phobl Ifanc yng Ngŵyl Gwên o Haf.

Mae’r haul yn disglair a mae pawb yn gwenu 🌞😄

Treuliodd y Bwrdd Ymgynghorol Plant a Phobl Ifanc ddiwrnod hyfryd heddiw yn gwirfoddoli yr Gwên o Haf ac yn mwynhau’r gewithgareddau 🌻

Oed 8 i 18 ac eisiau ymuno a’r Bwrdd i helpu gweithio gydag oedolion i helpu plant i hawlio eu hawliau a gweithio i wneud Caerdydd yn Ddinas sy’n ystyrlon o blant?!

Cysylltwch a ni isod a ewch i ein gwefan am fwy o wybodaeth!

Bwrdd Ymgynghorol Plant a Phobl Ifanc : Child Friendly Cardiff

… Hefyd, mae’r wal hunlun blodyn yr haul cŵl honno yn yr wyl, ewch i weld! 🤩  Archebwch ar www.summerofsmiles.co.uk

    *Gofynnol