Syrcas NoFit State – Awtistiaeth

Gweld yr holl newyddion...
no fit state circus

Mae Syrcas NoFit State yn falch o gyhoeddi ein dosbarthiadau syrcas wythnosol newydd sbon a gynlluniwyd yn arbennig ar gyfer plant a phobl ifanc 5-18 oed ar y sbectrwm awtistig. Bydd y dosbarthiadau Syrcas Amrywiol yn dechrau ym mis Tachwedd eleni yn Four Elms a bydd yn rhoi cyfle i blant ddysgu sgiliau syrcas newydd cyffrous mewn amgylchedd hamddenol a chefnogol wedi’i deilwra i’w hanghenion. Allwn ni ddim aros i ddechrau!

 

Bydd y dosbarthiadau’n cynnig amrywiaeth eang o wahanol ddisgyblaethau syrcas gan gynnwys jyglo, cydbwyso ac acrobateg tra’n ymateb i anghenion pob plentyn unigol. Bydd un athro i bob tri phlentyn yn y sesiynau. Mae croeso i rieni, gwarcheidwaid neu weithwyr cymorth ymuno os hoffai’r person ifanc sy’n mynychu gael cymorth ychwanegol. Bydd pob myfyriwr hefyd yn cael pecyn ymgyfarwyddo yn eu cyflwyno i’r gofod a’u hathrawon cyn eu hymweliad cyntaf, fel eu bod yn gwybod beth i’w ddisgwyl.

 

Bydd y sesiwn gyntaf yn cael ei chynnal ddydd Sul 15 Tachwedd rhwng 1pm a 2pm yn lle hyfforddi Four Elms NoFit State yng Nghaerdydd ac yn parhau ar yr un pryd bob wythnos, gydag ail sesiwn ddydd Sul yn cael ei chynllunio unwaith y byddwn yn ehangu niferoedd yn y dosbarth. Yn fwy na hynny, mae’r dosbarthiadau’n rhydd i fynychu diolch i gefnogaeth hael Sefydliad Hodge a Sefydliad Rayne.

 

I gofrestru eich diddordeb neu ar gyfer unrhyw gwestiynau pellach e-bostiwch Olga youthcircus@nofitstate.org neu ffoniwch ni ar 02920221330