Dinas Milan yn lleihau allyriadau CO2 – drwy wneud cinio ysgol yn iachach

Gweld yr holl newyddion...
milano food policy

Mae dinas Milan yn yr Eidal wedi ymateb i’r her o dorri allyriadau CO2 drwy dargedu rhywbeth annisgwyl, ond hollbwysig – platiau cinio plant ysgol.

Mae hi eisoes yn un o’r dinasoedd mwyaf blaengar o ran polisïau bwyd, mae Milan, sydd â phoblogaeth o 1.4 miliwn, wedi llwyddo i leihau allyriadau CO2 yn ei ffreuturau ysgol gan ryw 20 y cant o fewn pum mlynedd yn unig.

Gwnaeth hyn drwy weithio gyda chyflenwr prydau ysgol, Milano Ristorazione, i ddatblygu prydau bwyd oedd yn gytbwys o ran iechyd a chynaliadwyedd, symud pethau fel cig coch oddi ar y bwydlenni a chynnwys mwy o gynhwysion wedi eu creu o blanhigion neu gigoedd â llai o ôl troed amgylcheddol, fel dofednod.

‘Canlyniad cyffrous’

Dywedodd Anna Scavuzzo, Dirprwy Faer Milan ar gyfer polisi bwyd, Anna Scavuzzo, bod y canlyniad wedi bod yn un ‘gwych’, a fu’n bosibl hefyd oherwydd cymorth Sefydliad Adnoddau’r Byd (WRI) – corff di-elw byd-eang sy’n datblygu syniadau i helpu’r amgylchedd – y mae gan ei Adduned Bwyd Cŵl y nod o roi ‘bwydydd sy’n ystyriol o’r hinsawdd ar fwydlenni’.

Mae’r prosiect hwn yn helpu sefydliadau i olrhain a lleihau effaith amgylcheddol y bwyd y maent yn ei weini, ac mae’n cynnwys dinasoedd, bwytai, ysbytai, cyfleusterau bwyta corfforaethol a phrifysgolion sydd gyda’i gilydd yn gweini 940 miliwn o brydau bwyd y flwyddyn.

“Gyda chefnogaeth Sefydliad Adnoddau’r Byd, bu’n bosibl cadarnhau’r gostyngiad gan 20 y cant yn yr allyriadau CO2 o fwydlenni ysgolion mewn 5 mlynedd,” ychwanegodd Scavuzzo. “Mae’n ganlyniad cyffrous ac yn ddull gweithio rydyn ni am ei gynnig i holl ddarparwyr arlwyo’r ddinas er mwyn lleihau allyriadau system fwyd Milan.” Hyd yma, mae tua 85,000 o blant wedi cael budd o’r prosiect.

Mae dinas Milan, y mae ei hardal fetropolitan ymhlith y mwyaf yn Ewrop, wedi cyfrifo bod y gostyngiad hwn yn yr allyriadau CO2 yn cyfateb i gael gwared ar tua 12,700 o geir oddi ar y ffyrdd. Mae hefyd wedi ei henwi fel y ddinas fwyaf cynaliadwy o blith y rhai sy’n cymryd rhan yn Adduned Cool Food, yn trechu dinasoedd eraill fel Toronto, Copenhagen a Ghent.

Fe’i cyhoeddwyd gyntaf yn yr Uwchgynhadledd Gweithredu Hinsawdd Fyd-eang ym mis Medi 2018, mae llofnodwyr yr Adduned Cool Food gyda’i gilydd yn gweini mwy nag 800 miliwn o brydau bwyd bob blwyddyn. Cliciwch yma i ddarllen rhagor o wybodaeth, gan gynnwys rhestr o bawb sydd wedi addo eu cefnogaeth.