Awyr Agored Caerdydd

Gweld yr holl newyddion...
outdoor Cardiff

Pwrpas Awyr Agored Caerdydd yw defnyddio partneriaeth a chydweithredu i hyrwyddo’r amrywiaeth gyfoethog o ddigwyddiadau awyr agored, lleoedd a gweithgareddau sydd gan y ddinas i’w cynnig, o’i gymharu â delwedd fwy cyfarwydd Caerdydd fel prifddinas gosmopolitan sy’n adnabyddus oherwydd ei thraddodiad rygbi a chwaraeon, lleoliadau diwylliannol, siopa a bywyd nos.

Mae’r porth hwn yn darparu dolenni at ystod eang o wefannau, sy’n galluogi trigolion ac ymwelwyr i weld pa gyfleoedd awyr agored sydd ar gael yn y ddinas a’i chyffiniau.