Symposiwm

Gweld yr holl newyddion...

Ymunodd plant a phobl ifanc ag ystod eang o randdeiliaid sy’n oedolion yn Stadiwm Dinas Caerdydd i gymryd rhan yn Symposiwm Gwneud Caerdydd a’r Fro sy’n Dda i Blant.

Yn ystod y digwyddiad a gynhaliwyd gan Dîm Dinas sy’n Dda i Blant, Cyngor Sir y Fro ac Iechyd y Cyhoedd, cymerodd dros 200 o gynrychiolwyr ran mewn gweithdai a oedd yn pontio’r cenedlaethau, yn canolbwyntio’n fras ar les gan gynnwys dylunio ysgolion a chynllunio trefol. Trafododd siaradwyr gwadd hawliau plant yng Nghymru, seicoleg a lles cadarnhaol, heriau’r byd go iawn a ffordd o drin gordewdra sy’n seiliedig ar hawliau.

Diolch i’r Athro Webb, Sally Holland, Andy Middleton a’r Athro Frude am siarad.

Cynhaliwyd y digwyddiad gan Gethin, y Bwrdd Iechyd Ieuenctid a Rose Melhuish, Bwrdd Cynghori Plant a Phobl Ifanc.