Fap Ymgysylltu â Disgyblion

Gweld yr holl newyddion...

Mae plant a phobl ifanc wedi bod yn rhannu eu barn ar yr heriau sy’n ein wynebu yn ystod y pandemig.  Datblygodd Tîm Dinas sy’n Dda i Blant Fap Ymgysylltu â Disgyblion a oedd yn manylu ar yr ystod o ffyrdd y gallai disgyblion ddewis eu defnyddio i rannu eu barn. Mae’r rhain yn cynnwys Her, Gwe-lediad Holi ac Ateb gyda’r Cyfarwyddwr Addysg a’r Aelod Cabinet dros Addysg a Grŵp Gorchwyl Disgyblion sydd newydd ei gynnull a allai helpu i roi adborth a llunio penderfyniadau.