Digwyddiad Lluniau Sialc

Gweld yr holl newyddion...

Er bod y cloi wedi rhwystro llawer o ryngweithio a digwyddiadau yn y gymuned, llwyddodd Caerdydd sy’n Dda i Blant i gynnal gweithgaredd o hwyl yn tynnu lluniau sialc gyda phellter cymdeithasol ym mis Awst, gyda chymorth Canoflan Mileniwm Cymru.. Ar y cyd â Diwrnod Chwarae Cenedlaethol 2020, hyrwyddodd Caerdydd sy’n Dda i Blant hawl y plentyn i chwarae, gyda thomenni o sialc wedi’u gosod mewn cylchoedd a phellter cymdeithasol rhyngddynt, ac annog plant i dynnu llun, ysgrifennu a mynegi eu hunain.

Cafodd y gweithgaredd ei gynllunio’n dda o ystyried yr amgylchiadau, a bu’rChanolfan y Mileniwm yn garedig yn caniatáu i ni ddefnyddio eu gofod allanol, yn ogystal â digonedd o ddiheintydd dwylo! Cafodd digon o blant a phobl ifanc chwilfrydig eu hatynnu a bu’n rhywbeth i dynnu eu sylw oddi ar y cyfyngiadau presennol.


Tags: