Cwricwlwm Cyngor Cyfrwys – y pethau nad ydy oedolion yn eu dweud wrthych chi.

Gweld yr holl newyddion...

Mae’r Cwricwlwm Cyngor Cyfrwys yn broject sy’n cael ei ddatblygu gan dîm Ddinas sy’n Dda i Blant i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc a rhannu’r ‘Pethau nad ydy oedolion yn eu dweud wrthych chi’. Gwneir hyn drwy gyhoeddi cyfres o fideos Cyngor Cyfrwys sy’n anelu at addysgu plant a phobl ifanc am bynciau allweddol fel cyngor ar helpu’r amgylchedd i gyngor ar iechyd a lles.

Bydd y gyfres o fideos Cyngor Cyfrwys yn cael eu rhoi ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol a’n gwefan cyn bo hir a byddwn yn parhau i gydweithio â phlant a phobl ifanc i greu deunydd ar destun pethau sy’n bwysig a phethau y maen nhw eisiau dysgu mwy amdanynt, megis cadw’n iach, rheoli cyllid personol a helpu’r amgylchedd.