Arolwg Coronafeirws a Fi

Gweld yr holl newyddion...

Cwblhaodd 3,706 o ddisgyblion 8-18 oed Caerdydd Arolwg Coronafeirws a Fi’r Comisiynydd Plant. Diben ymgynghoriad Coronavirus a Fi oedd sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael arfer eu hawliau o dan CCUHP i fynegi eu barn a chymryd rhan mewn penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau.

Roedd yr ymgynghoriad yn cynnwys tri arolwg ar wahân:
• Arolwg 7-11
• Arolwg 12-18
• Arolwg hygyrch sy’n defnyddio symbolau i gefnogi’r testun (7-18 oed)

Defnyddir data i lywio polisïau lleol, gwneud penderfyniadau lleol ac i lywio
penderfyniadau am y gwasanaethau sydd ar gael, cymorth ychwanegol a gwybodaeth i blant a phobl ifanc.

Dywedodd Rose Melhuish, Cadeirydd Bwrdd Cynghori’r Plant a Phobl Ifanc: ‘Rydym yn falch iawn o’r ymateb i’r arolwg hwn gan ei bod yn bwysig i oedolion ddeall anghenion plant a phobl ifanc yn ystod y cyfnod heriol hwn’