Adroddiad Blynyddol 2018/19

Gweld yr holl newyddion...

Mae Tîm Dinas sy’n Dda i Blant wedi cyhoeddi adroddiad ffeithluniau sy’n dangos gweithgarwch ar draws y dinas dros gyfnod o 18 mis.

Mae’r adroddiad yn rhoi manylion ystod eang o raglenni a mentrau sy’n seiliedig ar hawliau ar draws ystod eang o bartneriaid.  Mae pob un o 5 nod Strategaeth Caerdydd sy’n Dda i Blant wedi’u cynnwys yn y ddogfen hygyrch sydd wedi’i hanelu at blant, pobl ifanc, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol.

Meddai Lee Patterson, Uwch Swyddog Ieuenctid Dinas sy’n Dda i Blant ‘Mae’r adroddiad hwn yn elfen bwysig yn rhaglen Caerdydd sy’n Dda i Blant gan ei fod yn ein helpu i fod yn dryloyw ac yn atebol, mae hefyd yn dathlu’r holl waith da sy’n digwydd ar draws y ddinas’